Verborgen Vrouwen

Niemand kent ze, Niemand ziet ze, Niemand hoort ze.

Concept Installatie om het onderbelichte onderwerp ‘Verborgen Vrouwen’
bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. 

Achter ieder deurtje bevindt zich een informatieve laag over het onderwerp.
Zo vind je in de verschillende kluisjes verhalen van hulpverleners,
verschillende infographics met cijfers en signaalkaarten.
Samen vormen de kluisjes een geheel die de problematiek uitlegt
en hoe jouw alertheid kan bijdragen aan het oplossen van dit probleem.

 

Definitie verborgen vrouwen
‘Vrouwen in een afhankelijkheidsrelatie die gedwongen in lichte, matige of ernstige
isolatie leven en veelal slachtoffer zijn van een vorm van directe of indirecte opsluiting, dan wel intimidatie,
huiselijke  geweld en/of dwangarbeid.’